Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti Antonie Lecher je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se všech osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, a to i na našich webových stránkách, https://antonielecher.com/ a dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

Tyto zásady jsou účinné od 9. listopadu 2021 a byly naposledy aktualizovány 9. listopadu 2021.

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti na některé z našich služeb a propagačních akcí, tak veškeré informace automaticky odesílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

Záznamové údaje

Při návštěvě našich webových stránek mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Mohou zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách, další podrobnosti o vaší návštěvě a technické údaje, které se vyskytují v souvislosti s případnými chybami.

Upozorňujeme, že ačkoli tyto informace samy o sobě nemusí být osobně identifikovatelné, může být možné je zkombinovat s dalšími údaji a identifikovat tak jednotlivé osoby.


Osobní údaje

Můžeme vás požádat o osobní údaje, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících položek:

 • Jméno
 • E-mail

Legitimní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze tehdy, pokud k tomu máme oprávněný důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Shromažďování a používání informací

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat, když na našich webových stránkách provedete některý z následujících úkonů:

 • Použijete mobilní zařízení nebo webový prohlížeč k přístupu k našemu obsahu.
 • Kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jakýchkoli podobných technologií.
 • Když se o nás zmíníte na sociálních sítích.


Informace můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat pro následující účely, přičemž osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely, přičemž osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:

 • Pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat.
 • Upozorňujeme, že informace, které o vás shromažďujeme, můžeme kombinovat s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů a po dobu jejich uchovávání je chráníme v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili jejich ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.

Přestože se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, upozorňujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě jakéhokoli porušení ochrany osobních údajů budeme postupovat v souladu s platnými zákony.

Jste zodpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení, čímž zajistíte bezpečnost svých vlastních informací v rámci našich služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné. Tato doba může záviset na tom, k čemu vaše údaje používáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat, vymažeme je nebo je anonymizujeme odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

V případě potřeby však můžeme vaše osobní údaje uchovávat pro splnění naší právní, účetní nebo zpravodajské povinnosti nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Ochrana osobních údajů dětí

Žádný z našich produktů ani služeb není přímo určen dětem mladším 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti naší společnosti
 • poskytovatelům služeb třetích stran za účelem umožnění poskytování jejich služeb, například poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům datových úložišť, hostingových služeb a serverů, inzerentům nebo analytickým platformám.
 • našim zaměstnancům, smluvním partnerům a/nebo spřízněným subjektům
 • naši stávající nebo potenciální zástupci nebo obchodní partneři
 • sponzorům nebo pořadatelům jakýchkoli soutěží, loterií nebo propagačních akcí, které pořádáme.
 • soudy, tribunály, regulační orgány a orgány činné v trestním řízení, pokud to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli aktuálním nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem zjištění, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.
 • třetím stranám, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu pro vás třetím stranám za účelem shromažďování a zpracování údajů

Mezinárodní předávání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány a/nebo zpracovávány tam, kde máme my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran svá zařízení. Upozorňujeme, že místa, kam ukládáme, zpracováváme nebo předáváme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste nám tyto údaje původně poskytli. Pokud vaše osobní údaje předáváme třetím stranám v jiných zemích: (i) tyto přenosy provedeme v souladu s požadavky platných právních předpisů a (ii) předané osobní údaje budeme chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Vždy si zachováváte právo neposkytnout nám své osobní údaje s tím, že to může ovlivnit váš zážitek z našich webových stránek. Nebudeme vás diskriminovat za uplatnění jakéhokoli vašeho práva na vaše osobní údaje. Pokud nám poskytnete osobní údaje, jste srozuměni s tím, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zachováváte si právo vyžádat si podrobnosti o všech osobních údajích, které o vás uchováváme.

Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jste-li třetí stranou, která nám poskytuje osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Pokud jste dříve souhlasili s tím, abychom vaše osobní údaje používali pro účely přímého marketingu, můžete svůj souhlas kdykoli změnit. Poskytneme vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z odběru sdělení. Upozorňujeme, že si od vás můžeme vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost.

Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, nerelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě všech zjištěných nepřesných, neúplných, zavádějících nebo neaktuálních informací.

Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme, přičemž uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. V souvislosti s vaší stížností máte rovněž právo obrátit se na regulační orgán nebo úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Používání souborů cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor dat, který naše webové stránky ukládají do vašeho počítače a ke kterému přistupují při každé vaší návštěvě, abychom mohli pochopit, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá zobrazovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí.

Omezení našich zásad

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost za jejich postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní či regulační změny. Pokud se rozhodneme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme změny zde na stejném odkazu, prostřednictvím kterého přistupujete k těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Pokud to bude vyžadovat zákon, získáme váš souhlas nebo vám dáme možnost se přihlásit nebo odhlásit, podle potřeby, k jakémukoli novému použití vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

Antonie Lecher
https://antonielecher.com/