Voda je vnímána jako počátek existence, symbol zrození, zdroj života. Odráží naše emoce a podvědomí.